Free Web Space | BlueHost Review  

ANTIVIRUSNI PROGRAMI


Predstavljaju prvi nivo zaštite od virusa I trojanaca. To su softverski paketi sposobni da detektiraju, izdvoje i eliminiraju viruse. Svi antivirusni program sastoje se iz više cjelina. Jedan njegov dio “monitor” je rezidentan u memoriji I obezbjeđuju neprestanu zaštitu od virusa, dok drugi dio “scan” omogućava skeniranje cijelog sistema. Antivirusi su danas neophodan dio softvera koi svako treba imati instaliran na svom računalu. Ovi program uključuju različite načina nadgledanja I zaštite računala od malicioznog koda. Najčešće se radi o zaštiti u realnom vremenu I skeniranju na zahtjev korisnika, dok modern verzije ovih programa nude razne druge načine zaštite od virusa koji se šire putem Interneta. Postoje brojne kompanije koje razvijaju I nude ove programe, a najpoznatiji među njima su: Symantec, Sophos, Panda…. One nude dopunu antivirusnih definiija svakodnevno. Kvalitetna zaštita svodi se na opreznost, upotrebu dobrih antivirusnih programa.

VRSTE ANTIVIRUSNIH PROGRAMA
Najpoznatiji I najćešće korišteni antivirusni program su:
-NORTON ANTIVIRUS
-SOPHOS ANTI – VIRUS
-MCAFFEE
-PCCLLIN

NORTON ANTI  - VIRUS

Najpoznatija antivirusna kuća na svijetu Symantec, stekla je svijetsku slavu upravo po proizvodu koji se jednostavno zove Norton AntiVirus koji je ime dobio po osnivaču firme Peteru Nortonu. Svake godine predstavlja se nova verzija sa više ili manje napretka u odnosu na prethodne. Verzija 2000 najviše se razlikovala od prethodnika dok su verzije 2001 i 2002 tek njeni nešto napredniji nasljednici. Verzija 2002 odlikuje se jednostavnom i automatiziranom upotrebom I lakim obnavljanjem virusnih definicija. Verzija 2002 je prvi antivirus alat koji je dobio logo “Designed for Windows XP”, a ujedno je i jedina verzija Norton AntiVirusa koji radi na XP – u. Ovaj antivirusni program posjeduje ogronu bazu virusa koje može prepoznati I uz mogućnost prepoznavanja novih virusa pomoću Bloodbound tehnologije. Viruse koje ne može otkloniti otpremit će u karantin, gdje će čekati nove antivirus definicije ili nadogradnju programa, kako bi se ponovno pokušalo s popravkom.

SOPHOS ANTI – VIRUS

Za jednostavan program kakav je ovaj mora se pronaći instalacija koja običnom korisniku I nije tako jednostavna. Nakon toga će se program smjestiti u memoriju I očekivati neželjene napade virusa. Potraga za virusima može se podijeliti na dvije vrste. Jedna od njih je ona koju sam korisnik zahtjeva u slučaju da posumnja na infekciju – skeniranje. Druga je automatska koju program obavlja u pozadini. Ova druga vrsta se zasniva, na  pogledu datoteka kojima operativni system trenutno pristupa tj.svih datoteka koje u bilo kojem mommentu mogu biti potencijalna opasnost. Pogled je zasnovan na Sophos InterCheck tehnolgiji , koji ima I klijent – server podršku preko lokalne mreže. Tada se na jednom server datoteke sa Sophos server instalacijom čuvaju informacije o aktivnostima klijentskih Sophos aplikacija I eventualnim pronađenim virusima, čime se povećava mrežna sigurnost. Što se tiče instaliranja novih definicija virussa, ne postoji mehanizam automatske nadgradnje, nego to korisnik mora uraditi ručno, preko web sajt proizvođača. Sophos kao kvalitetan antivirusni alat ima mnogo opcija, ali je ipak neodređen.

NOD32

Jedini antivirusni program koji se jasno razlikuje od ostalih je NOD32. NOD32 se pokazao najboljim programom sa jedva uočljivim narušavanjem performansi. Za instalaciju ovog antivirusnog programa potreban je mali proctor, tako da ostaje dovoljno prostora za ostale programe. Antivirusni alat NOD32 odlikuje se preglednim grafičkim sučeljem. Za detekciju virusa potrebno je tek odrediti područje skeniranja, definirati akciju koju će program izvršiti kada pronađe virus I u Setup opcijama odrediti način rada. Nakon što su određene osnovne postavke skenira se stroj akcijom Scan, odnosno očisti naredbom Clean. Pri skeniranju će memorije NOD32 detektirati viruse, crve I trojance. Osim osnovnih postavki , NOD32 ima I integrirani Kontrolni centar koji se brine za ažuriranje kompletnog NOD32 sistema. Kontrolni centar provjerava da li se pojavio novi update I to u vremenskim intervaliam koje odredi sam korisnik, nakon čega automatski ažurira bazu podataka. Osim kontrolnog centra sadrži I maleni program Amon koji je “pristupni skener ua Windows 95,98, ME, NT, 2000 i XP platforme”, a koji spriječava otvaranje i pokretanje zaraženih datoteka, skenira disketnu jedinicu prilikom otvaranja I gašenja, šalje obavijest o zarazi putem e – maila I automatski se aktivira kod pokretanja sistema. To je jedan od antivirusnih alata koji se trenutno nalaze na tržištu. Prosjek ostalih antivirusnih alata je 825 sekundi, dok NOD32 to obavlja za 135 sekundi.

PANDA ANTIVIRUS TITANIJUM

Panda titanijum je automatizirani I ne previše zahtjevni eliminator virusa, sa naglaskom na praktičnost I jednostavnost upotrebe. Sadrži sve opcije neophodne za kvalitetnu zaštitu računala. Namjenjen je kućnim korisnicima I svima sa slabijim konfiguracijama. Kompanija Panda Software osnovana je 1990.godine I do sada je postigla dobre rezultate na polju mrežnih rješenja. Panda se nakon instalacije smješta u memoriju , odakle djeluje nevidljivo, a pritom minimalno zauzima memorijske resurse. Svoju djelatnost kontentrira na datoteke koje se na određeni način mijenjaju. Korisnik po želji može pokrenuti skeniranje sistema, što se radi preko tzv.Pretraživača (Search Engine). Na njemu se bazira skeniranje nazvano UltraFast, koje predstavlja srce Softvera. Osvježavanje antivirusnih definicija je automatizirano. Tehnologija SmartClean namjenjena je upravljanju greškamana sistemu uzrokovanih trojancima ili crvima. Kada trojanski konj ili crv “upadnu” u računalo , ne inficira samo datoteke, već se pokušava sakriti u memoriji i poremeti funkcioniranje sistema. Modul Internet Scan pazi na ppodatke koji struje Internetom, e – mail porukama ili news grupama. Posebno dobro je usklađen sa Microsoft e – mail klijentima, koji su poznati kao “problematični”. Titanium je moćan antivirusni alat posebno dizajniran za Windows platform.